Du inviteres til at deltage i en måling af dine medarbejderes aktuelle trivsel under Coronakrisen. To uger efter vil du sidde med en visuel lækker og fyldig rapport i hånden, der giver dig ny indsigt og viden, du som leder kan handle på!

Hvorfor er dette relevant for os?

Corona har kastet jer, os, Danmark og resten af verden ud i et stormvejr af nye arbejdsformer.

Men når forandringens vinde blæser, er der som bekendt nogen, der bygger læhegn, og andre der bygger vindmøller.  Det er mit håb, at din virksomhed tilhører den sidste kategori.  Derfor denne invitation til at vi hjælper hinanden, med at samle den viden og læring op, der opstår, når vi er tvunget til at gøre tingene på nye måder.

Der arbejdes på højtryk rundt om i virksomhederne for at løse udfordringerne, ved ikke at kunne være fysisk sammen. Mennesker rykker virtuelt sammen, geografiske grænser ophæves, og nye former for samarbejde ser dagens lys.

Men hvordan går det med trivslen på arbejdspladsen, når vi arbejder hjemmefra og ikke længere befinder os i den kontekst, som vi plejer og derved kan bringe alle vores sanser i spil sammen med vores gode kolleger, ledere osv.?

Nogle af de virtuelle løsninger, vi finder, virker overraskende godt. Noget virker kun for nogen og slet ikke for andre. Hvilke ideer og løsninger kan vi tage med over i ”forretningen”, når vi er på den anden side?

Pointen er, at vi lige nu har en unik mulighed for at udvikle vores måde at ”gøre” forretning, ledelse og samarbejde på.                                                                                                                                                                                                                     

Det er baggrunden for, at VirksomhedsAntropologerne i partnerskab med GAIS har søsat projektet:

Arbejdslyst på hjemmearbejdspladsen – opsamling af viden til fremtidens ledelse.

Hvad går projektet ud på?

Projektets mål er at indsamle data, viden og erfaringer på både den korte og lange bane. Projektet hviler derfor på to ben:

Indsamling af viden om dine medarbejderes trivsel her og nu – så du kan justere dit nuværende fokus og indsats derefter. Denne analyse vil være 100% anonym.

De forgange 2 uger har jeg talt med en del ledere, der vil give ”deres højre arm”, for at komme hjem ”i stuerne”, helt ind på ”hjemmekontoret” for at få sig en god snak med ALLE deres medarbejdere. Analysen kan give vigtig viden om medarbejdernes øjeblikkelige trivsel, hvilke udfordringer de oplever, og hvilke ønsker og behov de har til dig som leder. Analysen kan f.eks. give svar på:

Hvordan har medarbejderne det EGENTLIGT hver især?

·        Fungerer det hos dem, lykkedes de med deres opgaver?

·        Kommer jeg godt nok rundt?

·        Har de nok at lave? Eller for meget?

·        Føler de samhørighed med deres kollegaer?

·        Oplever DE at DU lykkedes med at lede på distancen?

·        Klarer de sig ok i de nye rammer?

·        Driller teknikken?

·        Osv?

I projektet benytter vi GAIS, som er et anerkendt måleredskab. Vi overholder naturligvis alle gældende retningslinjer for både GDPR samt god etik og moral.

Indsamling af data og viden til forskningsbrug og læring

Formålet er derudover at både I og andre kan lære af de erfaringer, vi alle gør os lige nu. Denne del vil være enten helt eller delvist anonymiseret, alt efter jeres ønske.

Hvad får vi ud af at sige ”ja tak” til projektet?

Pga. Coronakrisen tilbyder vi helt exceptionelt lige nu:

·        At gøre alt arbejdet med at indsamle data og viden for jer.

·        At I får denne analyse helt uden beregning og uden yderligere forpligtelser.

Vi får selv det ud af det, at I med jeres trivselsmålinger bidrager til et projekt, hvis formål er at fastholde viden og data, i forhold til udviklingen af en sund og bæredygtig kultur på de danske arbejdspladser.

Det er med andre ord en WIN-WIN situation 😊

Hvordan kommer vi i gang?

Vi aftaler et virtuelt møde, hvor vi sammen sætter trivselsmålingen op. På mødet afstemmer vi, om der er områder, I ønsker en særlig viden om. Denne forberedelse og opsætning tager typisk maksimum 2-3 timer.

Medarbejderne bruger herefter ca. 20-30 minutter hver på at udfylde trivselsmålingen under overskriften ”Hjemmearbejdslyst” og inden for følgende emner:

·      Distanceledelse

·      Balance

·      Selvledelse

·      Rammer

·      Kolleger

·      Mestring

Medarbejderne modtager herefter en individuel rapport med råd og vejledning, der støtter op om de områder, hvor de evt. kan være særligt udfordrede i deres arbejdsliv netop nu. I rapporten får de helt konkret inspiration og støtte til hjælp til selvhjælp i denne svære tid.

Du får tilsendt en rapport, hvori det visuelt fremgår, hvordan temperaturen er rundt omkring på ”hjemmekontorerne” OG du får klare anbefalinger til, hvor du skal prioritere din ledelsesindsats.

Det er vores erfaring, at undersøgelsen er en god oplevelse for medarbejderne – de betragter det som et positivt tiltag fra ledelsen. Det viser, at virksomheden interesserer sig for medarbejdernes arbejdslyst. Og specielt i denne tid, hvor man kan føle sig isoleret, og hvor ledelse foregår på distancen, er mange ekstra ”sultne” efter at føle sig set og hørt.

Tænker du, at det er noget for dig/jer, så tøv endelig ikke med at kontakte os?