Timberman Denmark A/S er en virksomhed, der har specialiseret sig i at udvikle, markedsføre og sælge hårde gulvbelægninger som træ, kork og vinyl. Hos Timberman er der stort fokus på arbejdsglæden hos medarbejderne. De er stolte af at have et virkeligt godt arbejdsmiljø. Alligevel valgte ledelsen at prioritere et forløb med VirksomhedsAntropologerne. Forløbet havde til formål at måle på arbejdsglæden, for at se om de er så gode, som de bryster sig på at være. Ledelsen ønskede en kulturanalyse, fordi de mener det er sundt at få eksterne øjne til at kigge lidt på virksomheden og prikke lidt til dem, der hvor de kan gøre noget andet eller noget mere for at øge trivslen.

I en travl hverdag, er det ikke sikkert at ledelsen fanger alle hjørner af, hvor det er medarbejderne ”er henne” sådan i forhold til kultur og arbejdsglæde.

Jeg tror også, at det i dagligdagen, måske er den brede mening, der bliver hørt mest,
men der kan sagtens være hjørner af virksomheden, som vi ikke lige kommer i til daglig.

Derfor er det godt at have eksterne, som VirksomhedsAntropologerne, til at komme og stille de kritiske spørgsmål – Det kan kun være med til at flytte os i en bedre retning”

Mogens Fisker

Administrerende direktør, Timberman Denmark A/S

Baze er en virksomhed, der har specialiceret sig i alt inden for arbejdstøj, profilbeklædning  og  firmagaver. Ledelsen havde et ønske om at anvende en kulturanalyse for at kvalificere deres udviklingsstrategi.  Strategien inkluderede dels en markant vækst, dels åbning af to nye filialer samt inklusion af et større antal nye ansatte. Kulturanalysens formål var, at alle medarbejdere aktivt bidrog til at blive klogere på Bazes organisationskultur.  Herunder deres egen placering og rolle. På den måde sikres det at de rette beslutninger bliver truffet, ud fra et dybere og mere kvalificeret kendskab, og som bonus et øget ejerskab blandt de ansatte og en god modtagelse af de nye.

“Det som Helle kan er, at hun får en dyb indsigt i organisationen. En viden man som leder aldrig nogensinde vil få indsigt i. Hun er professionel og dygtig, men også et enormt empatisk menneske, så alle vil åbne sig for hende og fortælle om de reelle udfordringer der er.

Vores medarbejdere er blevet hørt, og har været åbne for den dialog, Helle er kommet med og stillet spørgsmålstegn ved. Det er lige så meget en investering i medarbejderne, fordi der bliver sat fokus på deres arbejdsforhold, trivsel og miljø.

Kommunikation er en svær ting. Hvis man har mangel på kommunikation, så er der også en vis usikkerhed i virksomheder i forhold til;  hvad er det, hvor skal vi hen, hvad sker der, og hvorfor går vi og lukker dørene når vi burde tale sammen.”

Patrick Høstrup

direktør, Baze

Baze er en virksomhed, der har specialiceret sig i alt inden for arbejdstøj, profilbeklædning  og  firmagaver. Ledelsen havde et ønske om at anvende en kulturanalyse for at kvalificere deres udviklingsstrategi.  Strategien inkluderede dels en markant vækst, dels åbning af to nye filialer samt inklusion af et større antal nye ansatte. Kulturanalysens formål var, at alle medarbejdere aktivt bidrog til at blive klogere på Bazes organisationskultur.  Herunder deres egen placering og rolle. På den måde sikres det at de rette beslutninger bliver truffet, ud fra et dybere og mere kvalificeret kendskab, og som bonus et øget ejerskab blandt de ansatte og en god modtagelse af de nye.

“Det som Helle kan er, at hun får en dyb indsigt i organisationen. En viden man som leder aldrig nogensinde vil få indsigt i. Hun er professionel og dygtig, men også et enormt empatisk menneske, så alle vil åbne sig for hende og fortælle om de reelle udfordringer der er.

Vores medarbejdere er blevet hørt, og har været åbne for den dialog, Helle er kommet med og stillet spørgsmålstegn ved. Det er lige så meget en investering i medarbejderne, fordi der bliver sat fokus på deres arbejdsforhold, trivsel og miljø.

Kommunikation er en svær ting. Hvis man har mangel på kommunikation, så er der også en vis usikkerhed i virksomheder i forhold til;  hvad er det, hvor skal vi hen, hvad sker der, og hvorfor går vi og lukker dørene når vi burde tale sammen.”

Patrick Høstrup

direktør, Baze

Safco International A/S er blandt Skandinaviens førende udbydere af fronter til køkkenindustrien samt døre til byggeri og industri.
Safco ønskede at kvalificere deres afholdelse af MUS, for reelt at bruge det som et ledelsesværktøj, når der skal træffes beslutninger i den daglige drift. I tæt samarbejde med Safco udviklede vi derfor et skræddersyet koncept, som vi kaldte ”trivselssamtaler”.

Projektet medvirkede til, at Safco fik brugbare og indsigtsfulde data til en kommende udviklingsstrategi, baseret på kvaliteten af samtalerne for den enkelte, afdelingerne og ledelsen.

“Helle er rigtig god til at tage sig af de ting, som vi som sådan ikke kan bestride. Helles fokus lå på trivselssamtaler, som er en opgave der let kan blive  forsømt, eller måske lidt en opgave man ikke altid kan gå ind til med allerstørste ildhu. At man kan outsource den opgave til en som Helle, og tilknytte sig hendes ekspertise, synes jeg er en fed idé.
Helle har løst opgaven flot hos os – og kan klart anbefales”

Ole Tolderlund

administrerende direktør, Safco

Navnesutten er en webshop, som blandt andet står bag det kendte brand med selvsamme navn ”Navnesutten”. Virksomheden eksporterer til 13 lande, og  i 2019 har de et mål om at inkludere yderligere 3 eksportlande. Før de kaster sig over nye markeder, vil de sikre sig at deres absolut vigtigste ressource – medarbejderne – er i topform og med på, hvad der skal ske.
Til dette formål er et kulturboost/ en kulturanalyse helt eminent.
Derved  sikrede de sig, at udviklingsstrategien blev understøttet af kulturen i virksomheden – fordi man ved at kulturen æder strategien til morgenmad.

“Vi har haft et rigtigt godt og udbytterigt samarbejde med Helle. Udgangspunktet var bl.a. DiSC-profiler, der har givet os en større forståelse for vores egen måde at arbejde på og på vores roller i virksomheden. På baggrund af DiSC-analyserne arbejder vi nu med nye tiltag og forandringer, så vi sikrer os, at vi også i fremtiden bliver ved med at trives som virksomhed.

Forløbet med Helle har kort sagt været en øjenåbner både på det personlige og faglige plan, og vi har alle fået en meget større forståelse for hinanden i virksomheden.”

 

Stine Dyppel

E-Baby A/S

Ja tak, jeg vil gerne bestille tid til en 2 timers gratis og uforpligtende snak med Helle, en samtale hvor jeg kan forvente at få konkret råd og vejledning omkring udfordringer og muligheder for virksomhedskulturen  i netop min virksomhed.

Copyright © 2017 -2019 | VirksomhedsAntropologerne, Søren Frichs Vej 52, 8230 Åbyhøj