VirksomhedsAntropologerne flytter ind i din virksomhed – og får øje på uudnyttede ressourcer og udviklingsmuligheder, som kan være svære at se for både dig og dine ansatte.

Fokus på arbejdsmiljøet

Produktivitet, øget medarbejderansvar og arbejdsglæde

Virkeligheden for vores kunder er ofte, at de har en travl hverdag, hvor driften tager fokus og tiden til ledelse og den enkelte medarbejder kan være svær at finde. Dette kan resultere i øget sygefravær, negativ kommunikation og manglende engagement fra den enkelte medarbejder.

Vores arbejdsmetoder tager altid afsæt i den konkrete situation som virksomheden befinder sig i. Herefter udarbejder vi en kulturanalyse, hvor vi helt lavpraktisk går tæt på driften og hverdagen og ikke mindst samspillet mellem medarbejderne i virksomheden.

Målet for os er altid at kunne sætte nogle simple og konkrete handlinger i gang – Som samarbejdspartner lokaliserer vi de  3 vigtigste fokusområder, som alle vil bidrage positivt til virksomhedens bundlinje.

Du opnår ikke et resultat med 3 fokusområder alene – derfor er vi også en aktiv støtte i selve eksekveringen.

Kulturboost

Hvordan er kulturen i din virksomhed?

Hvis du som leder ønsker at skabe betydelige forandringer i kulturen, kræver det indgående kendskab til jeres nuværende kultur.

Der vil være ting du ikke selv kan få øje på. Der vil også være dele af kulturen du ikke har adgang til, som har markant betydning for dine medarbejderes glæde og arbejdsliv.

Et kulturboost giver dig et ærligt og realistisk billede af din virksomhed.

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Connected account for the user virksomhedsantropologerne does not have permission to use this feed type.

#virkant

Følg os på instagram og  få  indsigt i hvorfra vores kulturelle fundament for ”arbejdsglæde” skabes.

Resultat af konkrete handlinger

Vores mål for din virksomhed

Øget produktivitet

Større medarbejderansvar

Højere arbejdsglæde

Mindre sygefravær

“Helles tilgang kendetegnes ved, at hun oprigtigt ønsker at forstå medarbejdernes arbejdsvilkår og opgaver, inden hun kommer med sin konklusion og forslag. Hos os indgik hun aktivt og meget positivt i berørte medarbejderes arbejdsfunktioner. Sideløbende skaber hun en god dialog, da hun i høj grad møder folk med troværdighed og nysgerrighed. Hun går på en god måde ind i folk med træsko på.”

Jesper Olsen
Strategisk rådgiver
Baze A/S

 

“Helle er rigtig god til at tage sig i de ting, som vi som sådan ikke kan bestride. Helles fokus lå på trivsels- samtaler, som er en opgave der kan blive lidt forsømt, eller måske lidt en opgave man ikke altid kan gå ind til med aller største ildhu. At man kan outsource en som Helle, og tilknytte sig hendes ekspertise, synes jeg er en fed ide. Helle har løst opgaven flot hos os – og kan klart anbefales.”

Ole Tolderlund
Administrerende direktør
Safco

 

“Ved et samarbejde med Helle er vi blevet klogere på os selv og vores medarbejdere. Jeg er blevet klogere på min egen rolle her i virksomheden, hvor jeg har været rigtig glad for at få taget en DISC profil. Den var meget spot on, der var virkelig nogle ting, som jeg kunne genkende og nikke bekræftende til. Dernæst var der også nogle ting, som bør var anderledes … som skal forandres i fremtiden for at vi kan blive ved med at trives.

Det har været en øjenåbner på både det personlige plan, men også set ud fra, hvordan medarbejderne tænker, og hvordan vi har det sammen. Vi har fået mere forståelse for hinanden.”

Stine
Navnesutten

 

Spørgsmål til
VirksomhedsAntropologen

Ring eller skriv til os
på 29 17 04 77 eller info@virk-ant.dk

Copyright © 2017 -2019 | VirksomhedsAntropologerne, Søren Frichs Vej 52, 8230 Åbyhøj