STÆRKERE SAMMEN
Ny viden og løsninger der frigiver organisationens potentiale

I samarbejde med Industriens fond tilbyder STÆRKERE SAMMEN et gratis forløb til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at skabe en stærkere organisation og blive bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer.

STÆRKERE SAMMEN er et samarbejde mellem VirksomhedsAntropologerne og Heikon, der begge har specialiseret sig i at arbejde med organisationsudvikling, trivsel og medarbejderengagement.

Forløbet sætter fokus på medarbejdernes samlede potentiale og ser virksomhedskulturen som et vigtigt værktøj til at skabe positiv udvikling i virksomheden. Forløbet indeholder et opstartsmøde, kulturanalyse med trivselsmåling og interviews med enkelte udvalgte medarbejdere samt afrapportering med resultater og anbefalinger.

Hvad kræver det af jer?
Formøde med ledelsen á 1-2 timer. Online trivselsmåling á 10-15 min. pr. ansat og præsentation af resultatet á 1-2 timer. Undervejs vil der være telefonisk dialog og mailkorrespondance efter behov, så vi får et optimalt forløb.

Hvem kan deltage?
Små og mellemstore virksomheder i Jylland med mindst 10 medarbejdere.

Hvad koster det?
Projektet er støttet af Industriens Fond, så det er gratis at deltage i forløbet.

Hvorfor deltage?
I får viden om virksomheden og dens ståsted samt konkrete anbefalinger til at forløse potentialet i organisationen. Ved at igangsætte vores anbefalinger vil I opleve højere medarbejderengagement, ejerskab og forståelse for nødvendige tiltag. Virksomheden bliver bevidst om sit DNA og kan bruge dette aktivt overfor kunder, leverandører og nye samarbejdsmuligheder. Indsigt i virksomhedens kultur er ligeledes værdifuld i forhold til medarbejderrekruttering.

Vi hjælper jer til at stå STÆRKERE SAMMEN.

 

Interesseret i at høre nærmere?

Kontakt Helle Hust
på enten tlf. 2917 0477 eller helle@virk-ant.dk

Copyright © 2017 -2019 | VirksomhedsAntropologerne, Søren Frichs Vej 52, 8230 Åbyhøj